فال سنجش میزان عشق با پاسور (ورق)

ورق
افراد مجرد
افراد متاهل

آس
عاشق شماست
شما را دوست دارد

ورق ۲
برای پیشنهاد دادن دو دل است
در عمل عشق خود را نمیتواند نشان دهد

ورق ۳
قصد ازدواج دارد
شما را برای همیشه میخواهد

ورق ۴
در مورد شما حسود است
طرف مقابل در مورد شما غیرتی است

ورق ۵
برای آینده شما نگران است
به فکر رفاه شما میباشد

ورق ۶
بزودی حقیقت را میابید
بزودی حقیقت را میبینید

ورق ۷
طرف مقابل قصد سوء استفاده دارد
طرف مقابل با شما روراست نیست

ورق ۸
مدام به شما فکر میکند
جز شما به فرد دیگری فکر نمیکند

ورق ۹
میخواهد با شما صحبت کند
میخواهد سنگ صبورش باشید

ورق ۱۰
در فکر بوسیدن شماست
از بوسیدن شما شاد میشود

سرباز
طرف مقابل شما با شخصیت و غیرتیست
تحمل دیدن شما با فرد دیگری را ندارد

بی بی
دوست دارد با شما رقابت کند
دوست دارد با شما رقابت کند

شاه
عاشق شخصیت شماست
از خصوصیات اخلاقی شما خوشش می اید

/ 0 نظر / 123 بازدید